Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на семинари за повишаване на осведомеността сред съдии и юристи отн...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Дата на публикация в TED:
02/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
Предоставяне на семинари за повишаване на осведомеността сред съдии и юристи относно законодателството за равенство между...
Общата цел на семинарите е да се повиши осведомеността и да се насърчи разпространението на информация относно законодателството за равенство между половете на ЕС сред съдии и юристи в ЕС и в тези държави-кандидатки и държави от ЕИП/ЕАСТ, които са решили да участват в програма REC (програма за права, равенство и гражданство). Непосредствените цели на семинарите ще бъдат, както следва: — да се повиши осведомеността и разбирането на участниците относно основните принципи и концепции на законодателството за равенство между половете на ЕС, — да се предоставят задълбочени прегледи относно основната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, — да се обсъдят с участниците проблемите, които могат да възникнат при интерпретиране на специфичните разпоредби, съобразно хипотетичните и действителните дела.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/07/2016 00:00
19/09/2016 12:00
21/09/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 126-224622
Обявление за поръчка
02/07/2016 00:00