Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA-PRQ 15/076 Осигуряване на телефонен център за Съвета на Европейския съюз.
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
21/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
23/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA-PRQ 15/076.
UCA-PRQ 15/076 Осигуряване на телефонен център за Съвета на Европейския съюз.
В рамките на своята политика за управление на кризи и непрекъснатост на стопанската дейност, секретариатът стартира покана за участие в търг за осигуряване на телефонен център.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
21/05/2016 00:00
23/06/2016 23:59
28/06/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 097-173068
Обявление за поръчка
21/05/2016 00:00