Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Медицински услуги за членовете на персонала на EIOPA, разделени на 2 партиди.
Възлагащ орган:
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
Дата на публикация в TED:
02/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
EIOPA/OP/051/2016.
Медицински услуги за членовете на персонала на EIOPA, разделени на 2 партиди.
Предоставяне на услуги, изисквани за медицински прегледи преди назначаване на работа и за годишни медицински прегледи (партида 1) и предоставяне на услуги, необходими за гарантиране, че работната среда в помещенията на EIOPA отговаря на съответните изисквания за здраве на работното място, както е предвидено в законите и регламентите на Германия и на ЕС, и че Органът отговаря на съответните изисквания по отношение на наблюдението на здравето на членовете на персонала, както е предвидено в регламентите на ЕС относно персонала (партида 2).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
02/04/2016 00:00
10/05/2016 17:00
17/05/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на услуги, предложени от медицински център
Предоставяне на услуги, изисквани за медицински прегледи преди назначаване на работа и за годишни медицински прегледи.
Партида 2
Осигуряване на услуги, предложени от медицински консултант
Предоставяне на услуги, необходими за гарантиране, че работната среда в помещенията на EIOPA отговаря на съответните изисквания за здраве на работното място, както е предвидено в законите и регламентите на Германия и на ЕС, и че Органът отговаря на съответните изисквания по отношение на наблюдението на здравето на членовете на персонала, както е предвидено в регламентите на ЕС относно персонала.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 065-111720
Обявление за поръчка
02/04/2016 00:00