Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на работни терминали, монитори, преносими компютри и компютърни перифер...
Възлагащ орган:
European Union Satellite Centre
Дата на публикация в TED:
07/04/2023
Краен срок за получаване на оферти:
18/05/2023
Статус:
Затворена
Информация
SatCen OP-03/23
Доставка на работни терминали, монитори, преносими компютри и компютърни периферни устройства до Satcen
Satcen желае да сключи рамков договор, разделен на две обособени позиции, за доставка при поискване на работни терминали, монитори, преносими компютри и компютърни периферни устройства.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
https://www.satcen.europa.eu
800,000.00 EUR
30200000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/04/2023 00:00
18/05/2023 16:00
19/05/2023 12:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Работни станции, монитори и периферни устройства
Доставка на компютърни работни станции (кули, които трябва да включват процесори с висока ефективност и от последно поколение, памет, устройство за обработка на съхранение и графики), монитори, мишки и клавиатури с кабел.
Партида 2
Лаптопи и периферни устройства
Доставка на лаптопи (което трябва да включва процесори с висока производителност и от последно поколение, памет, блок за съхранение и графики) и принадлежности (порт-репликатори, мобилни док станции, безжични мишки и чанти за лаптопи).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 070-206202
Обявление за поръчка
07/04/2023 00:00