Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно търсенето и предлагането на дървен необработен материал за дър...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
06/08/2011
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2011
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENTR/11/117
Проучване относно търсенето и предлагането на дървен необработен материал за дървообработващата промишленост на ЕС.
За да подпомогнат развитието на своя политически подход за дървообработващата промишленост и други индустрии, използващи дървесина, службите на Комисията се нуждаят от подробен анализ на регионално и подсекторно ниво на положението с дървесината – включително рециклираната дървесина – и търсенето и предлагането на рециклирана хартия, в контекста на политиките на ЕС за подпомагане на възобновяемата енергия. За да бъде постигнато това, е необходима обширна и подробна информация относно съществуващите тенденции, настоящата ситуация и бъдещите перспективи за потенциалното развитие на: доставки (теоретични и реални наличности); търсене; разходи и цени на дървесината – включително рециклирана дървесина и рециклирана хартия. Следователно анализът трябва да проучи, с оглед на определените регионални примери в рамките на и извън ЕС, конкурентните взаимодействия в областта на дървения необработен материал между дървообработващата промишленост на ЕС и сектора за производство на възобновяема енергия на базата на биомаса. Допълнително трябва да се даде оценка на въздействието на такива взаимодействия върху конкурентоспособността в световен мащаб на дървообработващия сектор на ЕС, заедно със заключение и иновативни препоръки за действия за възстановяване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
06/08/2011 00:00
26/09/2011 23:59
26/09/2011 23:59
06/10/2011 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2011/S 150-248847
Обявление за поръчка
06/08/2011 00:00