Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Компютърни услуги – помощни услуги за системата за изготвяне на бюджета (CIBA).
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
31/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
12/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
AO 10474.
Компютърни услуги – помощни услуги за системата за изготвяне на бюджета (CIBA).
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се избере 1 икономически оператор за предоставяне на помощни услуги за изготвяне за CIBA – приложение, което се използва за изготвяне и проверка на бюджета на Европейския съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
31/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
12/09/2012 23:59
19/09/2012 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 145-241422 Обявление за поръчка 31/07/2012 00:00