Данни на покана за участие в търг

Terms of Reference & Financial Offer have been updated (changed highlighted in yellow) New deadline for submission of tenders: 26/06/2023
Заглавие:
Доставка на материали за мероприятия и брандирани артикули на ЕИБ за мероприятия...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
12/05/2023
Краен срок за получаване на оферти:
26/06/2023
Статус:
Затворена
Информация
1708
Доставка на материали за мероприятия и брандирани артикули на ЕИБ за мероприятия, заседания и конференции
Доставчикът ще трябва да предостави на отдела за комуникация на ЕИБ материали и брандирани артикули от ЕИБ.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
2,500,000.00 EUR
2,500,000.00 EUR
22000000
UB05 / AB24
LU000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/05/2023 00:00
26/06/2023 15:00
27/06/2023 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 111-348116
Поправка
12/06/2023 00:00
2023/S 092-282350
Обявление за поръчка
12/05/2023 00:00