Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране на мероприятия между ЕС и трета държава, посветени на B2B, C2C и C2...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
15/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/003.
Организиране на мероприятия между ЕС и трета държава, посветени на B2B, C2C и C2B по случай на големи международни панаири в и извън ЕС.
Проектът ще подпомогне организирането на мероприятия между ЕС и трета държава по случай големи международни панаири, в и извън ЕС, включително срещи между стопански субекти, между клъстери, между клъстери и стопански субекти, информационни мероприятия и т.н. – трябва да бъдат обхванати 10 панаира за 2 години. Този проект се основава на сътрудничество между Европейската комисия и действащите лица и агенции на държавата-членка, работещи в областта на интернационализацията на МСП и ще бъде реализиран посредством покана за участие в търг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/04/2016 00:00
26/05/2016 23:59
N/A
31/05/2016 23:59
07/06/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 074-128264 Обявление за поръчка 15/04/2016 00:00