Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за прилагането на стандартите Евро 6 за емисии от замърсители ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
28/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
07/09/2012
Статус:
Затворена
Информация
ENV.C.3/SER/2012/0040.
Поръчка за услуги за прилагането на стандартите Евро 6 за емисии от замърсители от лекотоварни превозни средства в ЕС и...
Генерална дирекция „Предприятия“ (ГД ENTR) и Генерална дирекция „Околна среда“ (ГД ENV) на Европейската комисия предвиждат нуждата от проучване за предоставяне на информация, която да бъде използвана в дебата на заинтересованите лица, относно прилагането на стандартите Евро 6, в частност относно разходите и времето, свързани с прилагането на технологиите, необходими за предстоящите стандарти за емисии Евро 6. За да се ориентира текущия дебат, необходимо е освен това стандартите Евро 6 да се разгледат в международен контекст и да бъдат сравнени спрямо стандартите за емисии, които се прилагат в други части на света. Общата цел на заданието е да предостави подкрепа на Комисията при нейното прилагане на законодателството относно Евро 5/6. Законодателството изисква Комисията да предложи метод за тестване на емисии по Евро 6, който отразява емисиите при „нормални условия“. Комисията цели с това да изведе на преден план методология за тестване на действащите емисии и надеждни методи за статистическа оценка не по-късно от 2013 г. Тази поръчка е в подкрепа на това действие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
28/07/2012 00:00
N/A
07/09/2012 23:59
18/09/2012 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 144-240130
Обявление за поръчка
28/07/2012 00:00