Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Езиково обучение.
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
08/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2016/04.
Езиково обучение.
Осигуряване на обучение, за да се развият езикови умения по основните европейски езици.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/04/2016 00:00
10/05/2016 23:59
17/05/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 069-119304
Обявление за поръчка
08/04/2016 00:00