Данни на покана за участие в търг

La date limite de soumission des offres est postposée au 26/05/2016 à 17h30 et la date d'ouverture des offres au 02/06/2016 à 10h00.
Заглавие:
Осигуряване и доставка на пелени за еднократна употреба за ECC, управлявани от Е...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
30/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
OIB.DR.2/PO/2015/068/677.
Осигуряване и доставка на пелени за еднократна употреба за ECC, управлявани от Европейската комисия в Брюксел.
Тази поръчка е за осигуряване и доставка на пелени за еднократна употреба за ECC в Брюксел, които ръководят, inter alia, дейностите на яслата.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
30/03/2016 00:00
26/05/2016 17:30
02/06/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 081-143192
Поправка
26/04/2016 00:00
2016/S 062-106284
Обявление за поръчка
30/03/2016 00:00