Данни на покана за участие в търг

La date limite de soumission des offres est postposée au 20/05/2016 à 17h30 et la date d'ouverture des offres au 27/05/2016 à 10h00.
Заглавие:
Наемане и закупуване на цифрови принтери/копирни машини с голям капацитет, включ...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
30/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
20/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2016/008/700
Наемане и закупуване на цифрови принтери/копирни машини с голям капацитет, включително софтуер, поддръжка, актуализации,...
Поръчката ще обхваща наемането (95 %) и закупуването (5 %), пълно или частично, на системи за изготвяне, отпечатване и завършване на документи. Това ще включва: * доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цифрови, листови копирни машини със среден и голям капацитет и на различни избрани опции, * предоставяне на пълна техническа и търговска документация, както и всички ръководства на потребителя, за поддръжка и безопасност, * цялостна поддръжка, * премахване на наетото оборудване в края на поръчката и на старите машини, при поискване, * осигуряване, при поискване, на оператори, които могат да работят в различни печатници на институциите, с оборудването във всяка партида, на които ще им бъде предоставено обучение, където е необходимо, на свързаните услуги (преместване и повторен монтаж на машини, автоматизация на производствените процеси, малки разработки за интеграция, осигуряване на документи).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
30/03/2016 00:00
20/05/2016 17:30
27/05/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка (чрез наемане или закупуване) на цифрови черно-бели принтери/копирни машини с капацитет от над 500 000 копия на месец и...
Обем: 12 машини.
Партида 2
Доставка (чрез наемане или закупуване) на цифрови черно-бели принтери/копирни машини с капацитет от над 1 000 000 копия на месец и...
6 машини.
Партида 3
Доставка (чрез наемане или закупуване) на цифрови цветни и черно-бели принтери/копирни машини с капацитет от над 250 000 копия на...
17 машини.
Партида 4
Доставка (чрез наемане или закупуване) на цифрови цветни и черно-бели принтери/копирни машини с капацитет от над 350 000 копия на...
15 машини.
Партида 5
Офлайн оборудване за окончателна обработка (телбоди за подшиване на брошури, машини за горещо ламиниране, машини за изрязване)
9 машини.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 070-121423
Поправка
09/04/2016 00:00
2016/S 062-106286
Обявление за поръчка
30/03/2016 00:00