Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Въздействие на разрешителното по REACH.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
29/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
Въздействие на разрешителното по REACH.
Това проучване възнамерява да получи доказателство за измеримите ефекти (както положителни, така и отрицателни) на разрешителното. За тази цел изпълнителят трябва да събере доказателство за разходите и ползите за дружествата, органите, обществото и околната среда. Ползите трябва да включват по-специалнo тези от заместването на SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) с по-безопасни вещества или технологии и/или с по-добър контрол на рисковете, където те продължават да се използват, тъй като няма подходящи или налични алтернативи. Проучването ще допринесе за подготвителната работа за доклада за REACH за 2017 г. и трябва да бъде извършено, имайки предвид пътната карта, разработена от Комисията за тази цел, и следвайки насоките за оценки на Европейската комисия. В този контекст проучването трябва да предостави информация за ефектите на разрешителното и да определи ненужните административни тежести. Тази поръчка за услуги трябва да бъде изпълнена по-задълбочено, за да се определят и измерят ефектите на разрешителното.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/04/2016 00:00
06/06/2016 16:00
09/06/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 084-147733
Обявление за поръчка
29/04/2016 00:00