Данни на покана за участие в търг

The submission deadline is extended until 29 August 16:00. Submitting (or resubmitting) of offers is possible.
Заглавие:
Консултантски услуги за проверки за пълнота и съответствие на националните мерки...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Дата на публикация в TED:
01/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
556/PP/2016/FC.
Консултантски услуги за проверки за пълнота и съответствие на националните мерки за транспониране и други услуги за правна...
След официалното уведомяване на държавите-членки относно националните мерки за транспониране, Комисията се стреми да получи оценка на пълнотата на транспонирането на директивите на ЕС за обществените поръчки (т.е. Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета), както и цялостен и задълбочен правен анализ за съответствието с директивите на ЕС за националните мерки за транспониране и превода на тези национални мерки на английски език. Освен това Комисията може да поиска правен анализ относно националните разпоредби, които – при регулирането на въпроси за обществените поръчки и в рамките на спазването на правилата на ЕС в тази област – излизат извън обхвата на директивите на ЕС (за повече подробности, вж. тръжните спецификации).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
01/07/2016 00:00
29/08/2016 16:00
31/08/2016 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 165-296613 Поправка 27/08/2016 00:00
2016/S 125-222903 Обявление за поръчка 01/07/2016 00:00