Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Стратегическо обучение по обществени поръчки за публични купувачи
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
15/06/2023
Краен срок за получаване на оферти:
16/08/2023
Статус:
Затворена
Информация
EISMEA/2023/OP/0012
Стратегическо обучение по обществени поръчки за публични купувачи
Настоящата покана за участие в търг е разделена на две обособени позиции:— обособена позиция 1 — стратегическо обучение по обществени поръчки за публични купувачи;— обособена позиция 2 — съобразено с нуждите на МСП стратегическо обучение по обществени поръчки за централни органи за покупки (ЦОП).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Договор за обществена поръчка
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
3,900,000.00 EUR
80500000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/06/2023 00:00
16/08/2023 10:00
16/08/2023 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Публични купувачи
Стратегическо обучение по обществени поръчки за публични купувачи.
Партида 2
Централни органи за покупки
Съобразено с нуждите на МСП стратегическо обучение по обществени поръчки за централни органи за покупки.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 152-484469
Поправка
09/08/2023 00:00
2023/S 114-354888
Обявление за поръчка
15/06/2023 00:00