Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за проучвания за оценка на мерките в рамките на ОСП, допринасящи ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Дата на публикация в TED:
23/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
AGRI-2016-EVAL-03.
Рамков договор за проучвания за оценка на мерките в рамките на ОСП, допринасящи за главните цели за балансирано териториално...
Рамков договор за проучвания за оценка, които анализират уместността, ефективността, ефикасността (включително административната тежест), съгласуваността и добавената стойност на мерките в рамките на ОСП, допринасящи за главната цел за балансирано териториално развитие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/04/2016 00:00
N/A
N/A
01/08/2016 23:59
24/08/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 112-198637 Поправка 11/06/2016 00:00
2016/S 080-140927 Обявление за поръчка 23/04/2016 00:00