Данни на покана за участие в търг

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Заглавие:
Мрежи за регионално сътрудничество за промишлена модернизация – инициатива Recon...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
15/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
09/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/004
Мрежи за регионално сътрудничество за промишлена модернизация – инициатива Reconfirm.
EASME желае да сключи договор за услуги. Европейската комисия има за цел да повиши конкурентоспособността на промишлеността, като осигури, inter alia, целенасочена подкрепа за регионалните органи при изпълнението на техните стратегии за интелигентна специализация, с цел да се насърчат проекти за партньорство за промишлена модернизация с насоченост към транснационално, междурегионално и трансгранично сътрудничество и активно участие на промишлеността и МСП. Следователно целта на поръчката е да насърчат мрежи от региони, промишлеността, научноизследователската дейност и други регионални заинтересовани лица да се включат в изпълнението на стратегии за интелигентна специализация и да се улесни сътрудничеството в областта на иновативните индустриални проекти. Крайната цел е насърчаването, планирането и стартирането на инвестиционни партньорства в границите на ЕС, насочени към промишлена модернизация, с участници от различни региони на ЕС и най-вече от изоставащите региони.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/04/2016 00:00
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 102-180966
Поправка
28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263
Обявление за поръчка
15/04/2016 00:00