Данни на покана за участие в търг

New deadline for submission
Заглавие:
Осигуряване на услуги по почистване.
Възлагащ орган:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Дата на публикация в TED:
09/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
18/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
PROC/2016/08
Осигуряване на услуги по почистване.
Предоставяне на услуги по почистване за помещенията на ESMA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/04/2016 00:00
18/05/2016 23:59
25/05/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 086-151514
Поправка
03/05/2016 00:00
2016/S 070-121406
Обявление за поръчка
09/04/2016 00:00