Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Телекомуникационни услуги: „Предаване на данни“.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Railways (ERA)
Дата на публикация в TED:
20/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
ERA 2016 03 OP.
Телекомуникационни услуги: „Предаване на данни“.
Тази покана за участие в търг обхваща предоставянето на високоскоростни услуги за предаване на данни. Тази покана за участие в търг уточнява вида услуги, които трябва да бъдат предоставени в помещенията на клиента и вида физически запаси, очаквани от мрежата на изпълнителя. Избраният оферент ще предостави на Европейската железопътна агенция („Агенцията“) мрежови услуги за свързване на неговите различни обекти. Тези видове услуги са посочени в настоящия документ като услуги на линия за предаване на данни или услуги за свързване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/04/2016 00:00
01/07/2016 23:59
08/07/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 093-165633
Поправка
14/05/2016 00:00
2016/S 077-135078
Обявление за поръчка
20/04/2016 00:00