Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/TM23-FI
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
26/05/2023
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2023
Статус:
Затворена
Информация
FL/TM23-FI
FL/TM23-FI
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз планира да сключи рамкови договори за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, испански, естонски, френски, хърватски, унгарски, италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски и шведски на фински език.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
22
Рамково споразумение
1,262,000.00 EUR
79530000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/05/2023 00:00
03/07/2023 10:00
04/07/2023 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Превод от български на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от български на фински език.
Партида 2
Превод от чешки на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от чешки на фински език.
Партида 3
Превод от датски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от датски на фински език.
Партида 4
Превод от немски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от немски на фински език.
Партида 5
Превод от гръцки на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от гръцки на фински език.
Партида 6
Превод от английски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от английски на фински език.
Партида 7
Превод от испански на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от испански на фински език.
Партида 8
Превод от естонски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от естонски на фински език.
Партида 9
Превод от френски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от френски на фински език.
Партида 10
Превод от хърватски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от хърватски на фински език.
Партида 11
Превод от унгарски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от унгарски на фински език.
Партида 12
Превод от италиански на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от италиански на фински език.
Партида 13
Превод от литовски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от литовски на фински език.
Партида 14
Превод от латвийски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от латвийски на фински език.
Партида 15
Превод от малтийски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от малтийски на фински език.
Партида 16
Превод от нидерландски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от нидерландски на фински език.
Партида 17
Превод от полски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от полски на фински език.
Партида 18
Превод от португалски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от португалски на фински език.
Партида 19
Превод от румънски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от румънски на фински език.
Партида 20
Превод от словашки на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от словашки на фински език.
Партида 21
Превод от словенски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от словенски на фински език.
Партида 22
Превод от шведски на фински език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от шведски на фински език.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 101-318553
Обявление за поръчка
26/05/2023 00:00