Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/TM23-SV
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
26/05/2023
Краен срок за получаване на оферти:
03/07/2023
Статус:
Затворена
Информация
FL/TM23-SV
FL/TM23-SV
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз планира да сключи рамкови договори за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, испански, естонски, фински, френски, хърватски, унгарски, италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки и словенски на шведски език.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
22
Рамково споразумение
1,217,000.00 EUR
79530000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
26/05/2023 00:00
03/07/2023 10:00
05/07/2023 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Превод от български на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от български на шведски език.
Партида 2
Превод от чешки на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от чешки на шведски език.
Партида 3
Превод от датски на шведски на език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от датски на шведски език.
Партида 4
Превод от немски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от немски на шведски език.
Партида 5
Превод от гръцки на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от гръцки на шведски език.
Партида 6
Превод от английски на шведски на език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от английски на шведски език.
Партида 7
Превод от испански на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от испански на шведски език.
Партида 8
Превод от естонски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от естонски на шведски език.
Партида 9
Превод от фински на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от фински на шведски език.
Партида 10
Превод от френски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от френски на шведски език.
Партида 11
Превод от хърватски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от хърватски на шведски език.
Партида 12
Превод от унгарски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от унгарски на шведски език.
Партида 13
Превод от италиански на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от италиански на шведски език.
Партида 14
Превод от литовски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от литовски на шведски език.
Партида 15
Превод от латвийски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от латвийски на шведски език.
Партида 16
Превод от малтийски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от малтийски на шведски език.
Партида 17
Превод от нидерландски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от нидерландски на шведски език.
Партида 18
Превод от полски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от полски на шведски език.
Партида 19
Превод от португалски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от португалски на шведски език.
Партида 20
Превод от румънски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от румънски на шведски език.
Партида 21
Превод от словашки на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от словашки на шведски език.
Партида 22
Превод от словенски на шведски език
Центърът за преводи за органите на Европейския съюз възнамерява да сключи рамков договор за превод на стандартизирани технически текстове в областта на правата върху интелектуалната собственост от словенски на шведски език.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 101-312774
Обявление за поръчка
26/05/2023 00:00