Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подход за оценка на PBT вещества, предмет на процедури по оторизиране и ограниче...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
13/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Подход за оценка на PBT вещества, предмет на процедури по оторизиране и ограничение в контекста на социално-икономически анализ.
Целта на това проучване е да разработи готов за ползване подход за социално-икономически анализ на PBT/vPvB вещества, като се взема предвид работата, извършена досега. Следва да бъдат преценени въздействията на PBTs/vPvBs върху човешкото здраве и околната среда, като се вземат под внимание техните присъщи характеристики, сценарии на емисиите и тяхното разпределение в различните компоненти на околната среда. Ако е възможно, следва да бъде извършено осезаемо сближаване до възможните щети, включително количествено оценяване и монетизация на възможните последици за човешкото здраве и околната среда. Разработеният подход ще позволи групиране на PBTs/vPvBs, за които, поради например сходни свойства и модели на разпространение, могат да се очакват сходни въздействия. За да се направят заключения относно пропорционалността на мерките за намаляване на риска или, за да може да се направи заключение дали социално-икономическите ползи надвишават рисковете от използването на веществото, трябва да се разработи подход за сравнение.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 133-238949
Обявление за поръчка
13/07/2016 00:00