Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на интернационализацията на туристическите оператори в ЕС, насърчава...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
29/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
31/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2016/007.
Подпомагане на интернационализацията на туристическите оператори в ЕС, насърчаването на трансевропейските туристически...
Общата цел на този търг е да допринесе за увеличаването на туристическите потоци от големите международни пазари (Китай, Индия, Азия, Северна и Южна Америка) към Европейския съюз. Това ще бъде постигнато чрез организацията на 10 заседания за установяване на връзки „между дружества (B2B)“ между туристически оператори от и извън ЕС, по-специално МСП, по повод на големи международни туристически изложения. Заседанията B2B ще подкрепят европейските предприятия, предимно МСП, да намерят партньори и да предложат своите продукти и услуги на тези международни пазари.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/04/2016 00:00
31/05/2016 23:59
07/06/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 084-147711
Обявление за поръчка
29/04/2016 00:00