Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставки за кетъринг за еднократна употреба.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
03/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
OIL06/PO/2016/014.
Доставки за кетъринг за еднократна употреба.
Доставка на артикули от хартия, картон и пластмаса за еднократна употреба, както и артикули от други материали, които изискват кетъринг услугите и социалната инфраструктура (включително детски ясли и учреждения за гледане на деца) на Европейска комисия, базирани в Люксембург (партида 1) и Брюксел (партида 2).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
03/06/2016 00:00
N/A
N/A
11/07/2016 16:00
15/07/2016 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Доставки за кетъринг за еднократна употреба – Люксембург Доставка на артикули от хартия, картон и пластмаса за еднократна употреба, както и артикули от други материали, които изискват кетъринг услугите и социалната инфраструктура (включително детски ясли и учреждения за гледане на деца) на Европейската комисия, базирани в Люксембург (партида 1).
Партида 2 Доставки за кетъринг за еднократна употреба – Брюксел Доставка на артикули от хартия, картон и пластмаса за еднократна употреба, както и артикули от други материали, които изискват кетъринг услугите и социалната инфраструктура (включително детски ясли и учреждения за гледане на деца) на Европейската комисия, базирани в Брюксел (партида 2).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 106-188208 Обявление за поръчка 03/06/2016 00:00