Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно „Преглед на сектора, свързан с финансовите технологии: предизв...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
20/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
29/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
2016/0042.
Проучване относно „Преглед на сектора, свързан с финансовите технологии: предизвикателства за европейските действащи лица и...
— По-добро разбиране на финансовите технологии и техните действащи лица и оценяване на въздействието върху банковия сектор и индустрията за финансови услуги и техните титулярни действащи лица. Това ще включва преглед на това кой са ключовите европейски действащи лица и какво е тяхното положение в глобален контекст. — Разбиране на иновативните аспекти на финансовите технологии по отношение на технологични и бизнес модели и тяхното въздействие върху настоящия регламент. — Разработване на различни възможни сценарии за бъдещото развитие на индустрията за финансови услуги и ролята на дружествата за финансови технологии и изготвяне на политики/регулиране на ЕС в този контекст. — Определяне на специфични въпроси (например политика, регулиране), които трябва да бъдат решени по отношение на финансовите технологии и единния цифров пазар, съюза на капиталовите пазари, банкиране на дребно или всякакви други политически инициативи на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/07/2016 00:00
N/A
N/A
29/09/2016 00:00
10/10/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 138-249747 Обявление за поръчка 20/07/2016 00:00