Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на транспортни услуги и други услуги по логистична подкрепа в Европе...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Дата на публикация в TED:
06/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
26/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
ECHO/B1/SER/2016/08.
Осигуряване на транспортни услуги и други услуги по логистична подкрепа в Европейския съюз и в трети държави в рамките на...
Общата цел на настоящия рамков договор е да предостави на Европейския съюз: — информация в реално време и консултантски услуги относно наличността и цената на транспортните средства и други логистични помощни услуги за операции на гражданската защита в и/или извън участващите държави и операции по хуманитарна помощ или други операции извън Европейския съюз, — осигуряване на транспортни услуги и други услуги по логистична подкрепа при извънредни и неизвънредни ситуации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/07/2016 00:00
26/08/2016 23:59
05/09/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 201-362368
Поправка
18/10/2016 00:00
2016/S 128-229214
Обявление за поръчка
06/07/2016 00:00