Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – п...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
06/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
154593-2016
Проект за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург – партиди 561, 562, 563, 564, 59 и 77 (технически партиди, партиди за...
Проектът за разширяване и модернизиране на сграда Konrad Adenauer в Люксембург включва изграждане на разширение към административна сграда от приблизително 190 000 m2 и, след решение, което ще бъде взето на по-късен етап, реновиране на съществуващата административна сграда от 65 000 m2. Този административен комплекс ще помещава всички отдели на Европейския парламент, които работят в Люксембург. Тази поръчка обхваща следните партиди: — партида 561 „Метални врати“, — партида 562 „Стъклено-стоманени прегради“, — партида 563 „Вътрешна дървена дограма – первази – щори – облицовки на первази“, — партида 564 „Вътрешни щори“, — партида 59 „Фиксирано обзавеждане – облицовъчни панели – подвижни прегради – остъкление за преводачески кабини“, — партида 77 „Оборудване за конференции“, Партидите са неделими. Отделни поръчки ще бъдат възложени за всяка партида.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
06/05/2016 00:00
14/07/2016 23:59
21/07/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 59
Фиксирано обзавеждане – облицовъчни панели – подвижни прегради – остъкление за преводачески кабини
Партида 59 – фиксирано обзавеждане – облицовъчни панели – подвижни прегради – остъкление за преводачески кабини: T1: фиксирано обзавеждане; T2: облицовъчни панели; T3: подвижни прегради; T4: остъкление за преводачески кабини.
Партида 77
Оборудване за конференции
Партида 77 – оборудване за конференции: T1: оборудване за конференции.
Партида 561
Метални врати
Партида 561 – метални врати: T1: метални врати.
Партида 562
Стъклено-стоманени прегради
Партида 562 – стъклено-стоманени прегради: T1: стъкелно-стоманени прегради, врати с остъкление.
Партида 563
Вътрешна дървена дограма – первази – щори – облицовки на первази
Партида 563 – вътрешна дървена дограма – первази – щори – облицовки на первази: T1: первази, облицовки на первази, стоманено-стъклени прегради; T2: дървени врати.
Партида 564
вътрешни щори
Партида 564 – вътрешни щори: T1: вътрешни щори.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 088-154593
Обявление за поръчка
06/05/2016 00:00