Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Функциониране на службата на Конвента на кметовете – служба за подпомагане на Ко...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
22/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
11/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENER/B3/2016/503-535-594.
Функциониране на службата на Конвента на кметовете – служба за подпомагане на Конвента на кметовете за климата и енергетиката.
Специфичният предмет на тази поръчка е функционирането на службата на Конвента на кметовете за климата и енергетиката и на централните служби за подпомагане на програмата за международно градско сътрудничество. Службата ще се отчита на Генералната дирекция „Енергетика“, Генералната дирекция „Действия по климата“ и Генералната дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, както и на Службата за инструментите в областта на външната политика (FPI) и ще си сътрудничи отблизо с други служби на Европейската комисия, по-конкретно със Съвместния изследователски център в Испра, Италия. По-специално, поръчката ще включва предоставянето на услугите, посочени в тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/04/2016 00:00
11/07/2016 17:00
20/07/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 079-139476 Обявление за поръчка 22/04/2016 00:00