Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 15/080 Предоставяне на нов ITSM инструмент и свързано обучение, консултации,...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
01/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
19/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA 15/080.
UCA 15/080 Предоставяне на нов ITSM инструмент и свързано обучение, консултации, помощ и поддръжка, услуги по внедряване и мигриране.
Основният проект, който е предмет на поръчката, е описан, както следва: Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи рамков договор за придобиването на решение за управление на работата с информационни технологии (ITSM) и свързани услуги за обучение, консултации, помощ и поддръжка, внедряване и мигриране. Основните цели на поръчката са да се внедри решението за ITSM в помещенията на Генералния секретариат на Съвета (GSC): вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3 за подробно описание (Приложение 1 „Тръжни спецификации“ – раздел 2.2 „Предмет на поръчката“).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
01/07/2016 00:00
19/08/2016 16:00
26/08/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 125-222897
Обявление за поръчка
01/07/2016 00:00