Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 16/022 – услуги по отстраняване на отпадъци за различните сгради, заемани от...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
29/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA 16/022.
UCA 16/022 – услуги по отстраняване на отпадъци за различните сгради, заемани от Генералния секретариат на Съвета на Европейския...
Поръчката включва отстраняването на отпадъците от сградите, заемани от Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, включително 3, които се намират близо до кръговото кръстовище „Schuman“ в Брюксел, и склад за съхранение, който се намира в Оверейсе. Ще бъдат отстранени следните видове отпадъци: клас II, клас III (строителни отпадъци), опасни отпадъци (напр. касети с мастило, акумулатори, крушки, масла, разтворители), медицински отпадъци, стъкло, дърво, метал, пластмасови бутилки и контейнери, метални контейнери и опаковки, картонени кутии, електрически уреди, ИТ, с изключение на хартия, картон и полистирол.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
29/04/2016 00:00
25/07/2016 23:59
26/05/2016 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 084-147730 Обявление за поръчка 29/04/2016 00:00