Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа и научна подкрепа във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 1143/...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
28/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
13/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.2/SER/2016/0011.
Техническа и научна подкрепа във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г....
Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове определя няколко действия, които изискват много специфични научни и технически познания в широкообхватна област на работа. Настоящата поръчка има за цел да се предоставят на Комисията необходимите експертни познания за подпомагане на навременното и правилното прилагане на Регламента, по-специално в следните области: преразглеждане и актуализиране на образците за подпомагане на държавите-членки при подаването на информация на Комисията; преразглеждане и актуализиране на аналитичните методики за анализиране на информацията, предоставена от държавите-членки; анализ и оценка на информацията и заявленията, подадени от държавите-членки; анализ и оценки, свързани със съдебни жалби или петиции; събиране, анализ и оценка на информация и данни; разработване и актуализиране на документи с технически насоки, тълкувателни бележки и друга информация и комуникационни материали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
28/04/2016 00:00
13/06/2016 16:00
27/06/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 083-146603
Обявление за поръчка
28/04/2016 00:00