Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по редактиране и предпечат за публикациите на Евростат.
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
04/09/2012
Краен срок за получаване на оферти:
26/10/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
60602.
Услуги по редактиране и предпечат за публикациите на Евростат.
Услуги по редактиране и предпечат за публикациите на Евростат.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/09/2012 00:00
19/10/2012 16:00
26/10/2012 16:00
06/11/2012 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 172-283355
Поправка
07/09/2012 00:00
2012/S 169-279310
Обявление за поръчка
04/09/2012 00:00