Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
SMART 2016/0043 – Широколентово покритие в Европа.
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
02/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
05/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
SMART 2016/0043.
SMART 2016/0043 – Широколентово покритие в Европа.
Предметът на поръчката е проучване на мониторинга на целите за широколентово покритие на програмата в областта на цифровите технологии, което означава покритие на домакинствата от различни стационарни и безжични широколентови технологии, като се отдели специално внимание на технологиите за достъп от следващо поколение. Данните са представени на ниво ЕС (от географска гледна точка) и на ниво държава-членка с файлове на конкретна държава. Тя предоставя доказателства за оценка на политиката и разработване, което ще се използва от Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/06/2016 00:00
05/07/2016 16:00
14/07/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 105-186812
Обявление за поръчка
02/06/2016 00:00