Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преместване и съхранение
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
15/02/2017
Краен срок за получаване на оферти:
17/03/2017
Статус:
Затворена
Информация
OIL/06/PO/2017/003.
Преместване и съхранение
Тази поръчка се състои от 2 партиди. Партида 1 включва услуги за преместване, транспортиране, монтиране и обработка на обзавеждане, собственост на възлагащия орган (точка I), а също и управление на изведено от експлоатация обзавеждане (точка II). Партида 2 включва услуги, свързани със съхранение, а също и управление на стоки и обзавеждане, собственост на възлагащия орган.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
15/02/2017 00:00
17/03/2017 16:30
21/03/2017 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за преместване, транспортиране, монтиране, обработка и управление на изведено от експлоатация обзавеждане
Точка I: преместване, транспортиране, монтиране и обработка на обзавеждане, офис оборудване и консумативи, компютърно оборудване и оборудване за офис автоматизация, опаковани или неопаковани документи или всякакви други стоки, собственост на възлагащия орган. Точка II: управление на изведено от експлоатация обзавеждане, което ще бъде обработено съгласно следните 3 опции, посочени по ред на предпочитание: повторна употреба, рециклиране или изхвърляне.
Партида 2
Осигуряване на пространство за съхранение и управление на стоки и обзавеждане, собственост на възлагащия орган
Услуги, свързани с осигуряването на пространство за съхранение на стоки и обзавеждане, собственост на възлагащия орган, а също и услуги по управление за съхраняваните стоки (вкарване в и премахване от склада).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2017/S 032-057177
Обявление за поръчка
15/02/2017 00:00