Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучения за готовност и реагиране при извънредни ситуации за изграждане на капац...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
29/09/2023
Краен срок за получаване на оферти:
06/11/2023
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2023/PHF/26278
Обучения за готовност и реагиране при извънредни ситуации за изграждане на капацитет на работната сила — ОJ/2023/PHF/26278
Обхватът на настоящата покана е:• разработване и осъществяване на програма за обучение по EPR, включително:— разработване на учебния план на програмата за обучение по EPR въз основа на цикъла за готовност на ECDC;— разработване на учебни материали за изпълнение на учебната програма;— действителното провеждане на обучението(ята), включително оценките и атестациите по време на рамковия договор;— актуализиране на учебните материали, като се имат предвид оценките, атестациите и контекстуалните промени.• разработване и осъществяване на 1-дневни практически семинари за EPR. Тези семинари трябва да се разработват и провеждат ad hoc, отделно и независимо от програмата за обучение по EPR.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
750,000.00 EUR
750,000.00 EUR
80500000
SE110
Additional CPV Supplementary CPV
80500000
80561000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/09/2023 00:00
06/11/2023 16:00
08/11/2023 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 188-589395
Обявление за поръчка
29/09/2023 00:00