Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на въвеждане и влизане в сила на регламентите на ЕС, касаещи търговия...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
29/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.E.2/SER/2016/0012.
Мониторинг на въвеждане и влизане в сила на регламентите на ЕС, касаещи търговията с диви животински и растителни видове.
Целта на поръчката е да се осигури подкрепа за Европейската комисия при мониторинга на въвеждането и прилагането на регламентите на ЕС за търговия с диви животински и растителни видове (Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията) и при осъществяването на специфичните задачи, изискани от нея съгласно регламентите, както е подробно описано в тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/04/2016 00:00
06/06/2016 16:30
07/06/2016 00:00
14/06/2016 16:00
27/06/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 084-147734 Обявление за поръчка 29/04/2016 00:00