Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Аналитичен капацитет за международни действия по климата (възобновяеми източници...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Дата на публикация в TED:
03/08/2023
Краен срок за получаване на оферти:
22/09/2023
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA/2023/OP/0015
Аналитичен капацитет за международни действия по климата (възобновяеми източници)
Емисиите на парникови газове трябва да бъдат намалени с 43 % през 2030 г. в сравнение с нивата на 2019 г., за да се запази пътят от 1,5 градуса в обсега. Различията в намаляването на емисиите до 2030 г. и след това е както предизвикателство за повишаване на амбициите, така и за осъществяване на изпълнението. Аналитичният капацитет, базиран на моделиране на емисиите на парникови газове, осигурява основата за преодоляване както на амбицията, така и на пропуските в изпълнението, тъй като допринася за база от знания, необходима за разработване на въздействащи политики и регулиране в областта на климата. Поради това е необходим капацитет за непрекъснато моделиране, за да се отговори на спешния призив за увеличаване на действията в областта на климата преди 2030 г. и да се анализират нови на национално ниво приноси (NDC), както и нови и актуализирани дългосрочни стратегии за развитие с ниски въглеродни емисии (LT-LEDS), насочени към неутралност на CO2 около 2050 г. Възлагащият орган изисква достъп до най-съвременни аналитични възможности относно глобалните действия за смекчаване на последиците от изменението на климата, както и количествен анализ и сценарии въз основа на модел за смекчаване на изменението на климата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/08/2023 00:00
22/09/2023 16:30
25/09/2023 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 148-471311
Обявление за поръчка
03/08/2023 00:00