Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Операции и подкрепа на потребителите (ATLAS)
Възлагащ орган:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Дата на публикация в TED:
09/10/2023
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2024
Статус:
Затворена
Информация
COJ-PROC-23/002
Операции и подкрепа на потребителите (ATLAS)
Целта на настоящата поръчка е предоставянето на следните услуги:— услуга с фиксирана цена:—— услуга за подкрепа на информационни технологии (ниво на подкрепа 1, ниво на подкрепа 2, ниво на подкрепа 3), трансверсални услуги, услуга при поискване и услуга за планирани промени;—— услуги за телефонна централа.— услуги при поискване:—— допълнителни услуги за подкрепа при поискване;—— услуги за подкрепа при поискване за мултимедия;—— интервенции при поискване.Подробното описание на тези услуги е налично в техническите спецификации (приложение TEC 6).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
49,300,000.00 EUR
49,300,000.00 EUR
72000000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
72511000
72253200
72514000
72253100
72253000
Условия за участие
Оферентът трябва да има необходимите правни възможности за извършване на професионалната дейност, обхваната от поръчката (вписване в съответния търговски или професионален регистър, вписване в социално осигуряване, вписване по ДДС, разрешително за регистрация и т.н.) в съответствие със законодателството на държавата, където е установен.В случай че поръчката е възложена на оферент, установен в държава, различна от Великото херцогство Люксембург, същият трябва да докаже, преди подписването на договора, че отговаря на условията за предоставянето на услугите или изпълнението на дейностите, обхванати от поръчката, в съответствие със законодателството на Люксембург, приложимо за свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване и, в частност, че е придобил съответното разрешително за регистрация. Ако тези условия не са изпълнени в срока, определен от Съда, последният може да прегледа решението за възлагане, да отхвърли съответната оферта и да възложи поръчката на друг оферент в съответствие с критериите за възлагане.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/10/2023 00:00
15/02/2024 15:00
16/02/2024 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2024/S 021-060141
Поправка
30/01/2024 00:00
2023/S 250-792203
Поправка
28/12/2023 00:00
2023/S 232-728545
Поправка
01/12/2023 00:00
2023/S 194-606202
Обявление за поръчка
09/10/2023 00:00