Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване относно ромите за 2024 г.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Дата на публикация в TED:
07/07/2023
Краен срок за получаване на оферти:
14/09/2023
Статус:
Затворена
Информация
FRA/2023/OP/0002 - D-SE-23-T05
Проучване относно ромите за 2024 г.
Проучване относно ромите за 2024 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2,800,000.00 EUR
2,800,000.00 EUR
79315000
AT130
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/07/2023 00:00
14/09/2023 17:00
19/09/2023 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 139-442208
Поправка
21/07/2023 00:00
2023/S 129-408900
Обявление за поръчка
07/07/2023 00:00