Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Координация на стратегията на заинтересованите страни за гориво от възобновяеми ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
14/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
30/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENER/C2/2016-478
Координация на стратегията на заинтересованите страни за гориво от възобновяеми източници в областта на авиацията.
Политическата и регулаторната среда за биогорива е в процес на преход. Преразглеждането на Директивата относно енергията от възобновяеми източници и Директивата относно качеството на горивата, желае да ускори прехода от биогорива от първо поколение и други възможности за възобновяеми източници в транспорта, както и сметка за ефектите от непреките промени в земеползването (ILUC). Затова е необходима актуализация и подновен подход към полетен план за 2011 за биогоривата, както е необходима и подкрепа за създаване на организационна рамка, включваща ключови заинтересовани страни в областта, обхващаща производството, разпространението и употребата на горива от възобновяеми източници, както и справяне с различните аспекти (проучване и иновации, устойчивост, промишлено производство, правна рамка (включително в държавите-членки) и механизми за финансиране). Действието ще предвиди също и ресурси за извършване не проучвания на тези аспекти.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
14/05/2016 00:00
30/06/2016 17:00
06/07/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 093-165667
Обявление за поръчка
14/05/2016 00:00