Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на въздействието на финансирането от Европейския научноизследователски...
Възлагащ орган:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Дата на публикация в TED:
22/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
19/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
ERCEA/A1/PO/2016/07.
Проучване на въздействието на финансирането от Европейския научноизследователски съвет (ERC) върху кариерите.
Целта на настоящата покана за участие в търг е сключване на договор за услуги между Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет (ERCEA) и икономически оператор за предоставянето на проучване на въздействието на финансирането от Европейския научноизследователски съвет (ERC) върху кариерите. Проучването ще осигури цялостен преглед на въздействието, което финансирането от ERC има върху кариерите на основните изследователи на ERC и техните екипи, с акцент върху по-младите изследователи. Проучването ще предостави данни за въздействието върху напредъка в кариерата, но също така и върху кариерите, които членовете на екипа ще започнат след края на проекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/07/2016 00:00
N/A
N/A
19/09/2016 23:59
30/09/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 140-252543 Обявление за поръчка 22/07/2016 00:00