Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 16/003 – Наемане на видео стени, които да се монтират в сградата по време на...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
07/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
18/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA 16/003
UCA 16/003 – Наемане на видео стени, които да се монтират в сградата по време на европейските срещи на върха.
Поръчката е за наемане на видео стени. Това трябва да включва монтаж и демонтаж, както и техническа поддръжка на място по време на мероприятието. Където това е подходящо, видео стените ще се използват също и по време на други мероприятия на Секретариата (отворени дни и др.).
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/05/2016 00:00
18/07/2016 23:59
30/05/2016 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 089-155802
Обявление за поръчка
07/05/2016 00:00