Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощни услуги, свързани с гарантирането на качеството на професионалното образо...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
18/07/2023
Краен срок за получаване на оферти:
25/09/2023
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2023/OP/0009
Помощни услуги, свързани с гарантирането на качеството на професионалното образование и обучение (EQAVET), Проследяване на дипломираните лица и Европейски основни професионални профили (EVCP)
Общата цел на поканата е да се закупят услугите на изпълнител, който да предостави набор от помощни услуги за осъществяване на препоръката на Съвета от 2020 г. относно професионалното образование и обучение (VET), и по-специално осъществяване на рамката за EQAVET с конкретен фокус върху проследяването на дипломираните лица, подкрепяйки принципа за гъвкаво и разделено на модули професионално образование и обучение (VET). Комисията е отговорна за координирането на общото осъществяване на целите, определени в съответните препоръки на Съвета. От изпълнителя ще се изисква да си сътрудничи, под надзора на Комисията, със съответните групи от заинтересовани лица, като например Консултативния комитет за професионално обучение (ACVT), Генералните дирекции за професионално обучение (DCVT) и съответните експертни групи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
80530000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/07/2023 00:00
25/09/2023 14:00
26/09/2023 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 136-435605
Обявление за поръчка
18/07/2023 00:00