Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Финансови одити, други ангажименти в застраховането и свързани с това услуги.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
04/10/2012
Краен срок за получаване на оферти:
23/11/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
RTD – 2012/FP7 FC/M2.
Финансови одити, други ангажименти в застраховането и свързани с това услуги.
Настоящото обявление за поръчка се отнася за многостранни рамкови договори за услуги за финансови одити и/или други ангажименти в застраховането и/или свързани с това услуги за участници в изследователски грантови споразумения, финансирани от Европейската комисия. Комисията възнамерява да избере най-много 3 изпълнители в каскаден ред.Целта на одитите е да се провери дали сумите, представени за възстановяване, са приемливи и дали те са били изисквани съгласно финансовите разпоредби, определени в специфичните грантови споразумения, които са предмет на одитите. Подробен обхват на работата и процедурите, свързани с дейността, са предварително определени от Комисията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/10/2012 00:00
N/A
23/11/2012 16:00
30/11/2012 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 191-313110 Обявление за поръчка 04/10/2012 00:00