Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка, монтиране, обучение и поддръжка на спектрометър с оптична емисия за ин...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
20/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2016/D.2/0002/OC.
Доставка, монтиране, обучение и поддръжка на спектрометър с оптична емисия за индуктивно свързана плазма (ICP-OES).
Изискваният контролно-измервателен уред е 1 спектрометър с оптична емисия за индуктивно свързана плазма (ICP-OES) за количествен анализ на елементи. Поръчката ще включва доставката, сглобяването, монтирането и резервни части и превантивна и корективна поддръжка на оборудването, както и обучение на персонала.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
20/05/2016 00:00
06/07/2016 23:59
08/07/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 096-171527
Обявление за поръчка
20/05/2016 00:00