Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа и научна подкрепа във връзка с прилагането на Директива 92/43/ЕИО „Ме...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
07/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
22/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.3/SER/2016/0016.
Техническа и научна подкрепа във връзка с прилагането на Директива 92/43/ЕИО „Местообитания“ и Директива 2009/147/ЕО „Птици“.
Целта на настоящата поръчка е да се предостави техническа и научна информация на Комисията в 3 области, които са от ключово значение за прилагането на законодателството на ЕС за природата (Директива 2009/147/ЕО „Птици“ и Директива 92/43/ЕИО „Местообитания“): анализ на съдебните дела или финансираните от ЕС проекти и програми, за да се провери съответствието с изискванията на законодателството на ЕС за природата; изготвяне на документи с указания и технически бележки за насърчаване на съгласуваното прилагане на директивите; и оценка на информацията, подадена от държавите-членки по силата на задълженията за докладване на директивите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
07/05/2016 00:00
22/06/2016 16:00
08/07/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 089-155813 Обявление за поръчка 07/05/2016 00:00