Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление, разработване и поддръжка на Европейска мрежа за морски наблюдения и ...
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
25/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
11/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2016/006.
Управление, разработване и поддръжка на Европейска мрежа за морски наблюдения и данни.
Европейската комисия, представлявана за целите на тази покана за участие в търг от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME), желае да сключи 6 договора за услуги. Има 6 партиди: партида 1: геология, партида 2: хабитати на морското дъно, партида 3: физика, партида 4: химия, партида 5: биология, партида 6: човешки дейности. Целта е да се доразвие оперативна услуга, където морските данни стават оперативно съвместими и свободно достъпни и да се доразвият продуктите за данни, основаващи се на наблюденията на морето, като се осигури безплатен и открит достъп до тези продукти за данни и до наблюденията, на базата на които са създадени тези продукти за данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
25/05/2016 00:00
11/08/2016 23:59
22/08/2016 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Геология Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 2 Хабитати на морското дъно Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 3 Физика Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 4 Химия Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 5 Биология Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Партида 6 Човешки дейности Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 099-176449 Обявление за поръчка 25/05/2016 00:00