Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по изготвяне на показатели за опасни химикали и статистика относно отпадъ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
16/10/2023
Краен срок за получаване на оферти:
20/11/2023
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/2023/OP/0023
Услуги по изготвяне на показатели за опасни химикали и статистика относно отпадъците от опаковки
Предмет на тази обществена поръчка са услуги по изготвяне на показатели за опасни химикали и статистика относно отпадъците от опаковки.Настоящата покана за участие в търг е разделена на две обособени позиции:— обособена позиция 1 — подкрепа за изготвянето на показатели за опасни химикали;— обособена позиция 2 — подкрепа за изготвянето на статистика относно отпадъците от опаковки.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
872,200.00 EUR
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/10/2023 00:00
20/11/2023 16:00
22/11/2023 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Подкрепа за изготвянето на показатели за опасни химикали
Търгът ще обхваща максимум 2 периода от по 24 месеца, всеки обхванат от отделна поръчка. Услугите, които ще бъдат закупени за целия период на поръчката, се оценяват на 547 човекодни.Както е описано в точка 1.4.2.3 от тръжните спецификации, има три задачи, както следва:— задача 1 — поддръжка на набора от данни env_chmhaz: производство и потребление на химикали, опасни за здравето, и производство и потребление на химикали, опасни за околната среда;— задача 2 — методологично разработване и документиране на процесите;— задача 3 — подкрепа за разпространението и поддръжката на потребителите.
Партида 2
Подкрепа за изготвянето на статистика относно отпадъците от опаковки.
Търгът ще обхваща максимум 2 периода от по 24 месеца, всеки обхванат от отделна поръчка. Услугите, които ще бъдат закупени за целия период на поръчката, се оценяват на 738 човекодни.Както е описано в точка 1.4.2.3 от тръжните спецификации, има пет задачи както следва:— задача 1 — подкрепа за поддържане на въпросника;— задача 2 — задълбочено валидиране на данни;— задача 3 — методологично разработване;— задача 4 — подкрепа за разпространението на събраните данни;— задача 5 — подкрепа за собствен ресурс относно отпадъците от пластмасови опаковки.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 199-623786
Обявление за поръчка
16/10/2023 00:00