Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на услуги за аналитична и методологическа подкрепа
Възлагащ орган:
The European Labour Authority
Дата на публикация в TED:
14/08/2023
Краен срок за получаване на оферти:
28/09/2023
Статус:
Затворена
Информация
ELA/2023/OP/0031
Осигуряване на услуги за аналитична и методологическа подкрепа
Рамковият договор обхваща аналитични услуги, включително съставяне и анализ на структурни данни за пазара на труда и трудовата мобилност, анализ на информационните нужди, картографиране на съществуващите източници на информация, методологична подкрепа за събиране и съставяне на данни, разработване на аналитични модели и прилагане, както и анализ на проучванията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Рамково споразумение
12,500,000.00 EUR
73210000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/08/2023 00:00
28/09/2023 16:00
29/09/2023 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Събиране и анализ на количествени данни, смесени методи.
От изпълнителя за тази обособена позиция ще се изисква да определи, състави, анализира и представи статистически данни от външни източници, като например Евростат или други институции на ЕС, както и международни органи, национални статистически служби, административни данни на ниво ЕС или на национално ниво, данни от проучвания, налични на международно ниво или в рамките на европейските държави.
Партида 2
Качествен анализ и картографиране, смесени методи
От изпълнителя за тази обособена позиция ще се изисква да идентифицира, състави, анализира и представи качествени данни от външни източници.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 166-524023
Поправка
30/08/2023 00:00
2023/S 155-492602
Обявление за поръчка
14/08/2023 00:00