Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги по медицински контрол за отсъствия по медицински причини ...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Personnel (PERS)
Дата на публикация в TED:
21/09/2023
Краен срок за получаване на оферти:
25/10/2023
Статус:
Затворена
Информация
PE PERS 2023 005
Предоставяне на услуги по медицински контрол за отсъствия по медицински причини в три географски зони: Обособена позиция 1: Белгия — Обособена позиция 2: Люксембург — Обособена позиция 3: Фpaнция
Предоставяне на услуги по медицински контрол за отсъствия по медицински причини в 3 географски зони: Обособена позиция 1: Белгия — Обособена позиция 2: Люксембург — Обособена позиция 3: Франция.Поръчката има за цел предоставяне на услугата за управление на медицинските отсъствия на доставчиците на услуги, които да покрият нуждите от контрол и проследяване на отсъствията на служителите на Парламента. На доставчика на услуги ще бъде възложено извършването на мисии по медицински контрол, определени от Европейския парламент, в съответствие с членове 59 и 60 от Правилника за персонала, членове 13 и 15 от Приложение VIII към Правилника и членове 16, 33, 91, 101, 102, 131, параграф 5 и 135 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (RAA).Целта на тези контроли е единствено проверка дали медицинското отсъствие и очакваната му продължителност са оправдани в деня на медицинския преглед.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
3
Рамково споразумение
http://europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
85121000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/09/2023 00:00
25/10/2023 12:00
26/10/2023 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Медицински контрол на медицинските отсъствия Обособена позиция 1: Бeлгия
Предоставяне на услуги по медицински контролни прегледи за отсъствия по медицински причини в географската зона: Белгия.
Партида 2
Медицински контрол на медицинските отсъствия Обособена позиция 2: Люксембург
Предоставяне на услуги по медицински контролни прегледи за отсъствия по медицински причини в географската зона: Люксембург.
Партида 3
Медицински контрол на медицинските отсъствия Обособена позиция 3: Фpaнция
Предоставяне на услуги по медицински контролни прегледи за отсъствия по медицински причини в географската зона: Франция.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 182-568090
Обявление за поръчка
21/09/2023 00:00